top of page
iStock_87300957_LARGE-1-e1525803610839.jpg

2023-2025 Strategic Plan

DCAN dëshiron të sigurojë që të gjithë partnerët tanë janë në gjendje të përdorin burimet mbështetëse për të qëndruar më mirë në kontakt me ne dhe për të kryer programin tuaj me lehtësi. Pavarësisht nëse jeni një partner në shkollë, organizatë që shërben për të rinjtë, jofitimprurëse ose institucion post sekondar, mund të lidheni me rrjetin dhe të përdorni drejtpërdrejt burimet / mbështetjen dhe të paraqisni kërkesën për mbështetje më poshtë.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me burimet, kontaktoni Menaxherin tonë të Programit, Ashley Lane në alane@detroitcan.org.

YEAR 1: Partnerships & Infrastructure

DCAN will prioritize strengthening its internal structure and operations through staffing assessments, refining leadership team roles & composition, and formalizing new and existing partnerships.

teacher with students.jpg

Laying a solid foundation, enhancing transparency and establishing accountability.

 

DCAN will prioritize strengthening its internal structure and operations to sustain the work planned for years two and three of the strategy. We will maximize this year or groundwork to identify past successes and listen to our students' experiences while expanding relationships with core community-based partners.

YEAR 2: Collecting Data & Engagement

Research & student voice must drive the recommendations DCAN publicizes, now and in the future. Relationships with existing data gathering organizations including the Detroit Chamber of Commerce will provide a consistent source of this. 

laughing students - daa.jpg

Driving collective impact through collaborative processes and shared language.

 

We will seek to solidify relationships with existing data gathering organizations including the Institute for College Success, U of M Youth Policy Lab to establish and achieve our regional collective impact goals.

YEAR 3: Communications & Reporting

The culmination of years 1 and 2, DCAN's activities in year 3 will prioritize uplifting key findings and publishing actionable content to demystify college access for Detroit students and their village.

graduate - communicating.jpg

Driving collective impact through collaborative processes and shared language.
 

We will seek to solidify relationships with existing data gathering organizations including the Institute for College Success, U of M Youth Policy Lab to establish and achieve our regional collective impact goals.

Picture1.jpg

Help Us Achieve Our Goals

 1 

Review Our Strategic Plan

 2 

Make a Commitment

 3 

Spread the Word

bottom of page