top of page
speaker to auditorium.jpg

GivingT Tuesday është një ditë globale e bujarisë që zhvillohet në 1 Dhjetor, 2020. Kjo lëvizje globale lëshon fuqinë e njerëzve dhe organizatave për të transformuar komunitetet e tyre dhe botën.

DCAN është e ngazëllyer për të marrë pjesë në GivingT Tuesday për vitin e dytë. Dhënia juaj ka një ndikim të rëndësishëm në misionin tonë për të:

  • Ndihmoni këshilltarët dhe këshilltarët e shkollës së mesme të krijojnë më shumë përvoja kolegji për studentët e tyre.

  • Mbështetni studentët e shkollave të mesme me këshillime FALAS kolegj virtual 1-në-1.

  • Mbështetni studentët e shkollave të mesme me seminare Falas dhe kolegje në internet.

  • Ndihmoni studentët tanë të kolegjit të ndihen më pak të izoluar dhe më të lidhur duke mbështetur hapësirën tonë të bashkëpunimit në kolegj dhe shërbimet e shëndetit mendor.

Nëse besoni në misionin tonë, ju lutemi merrni pjesë me më pak se 5 dollarë ose më shumë, nëse keni mundësi. Qëllimi ynë është të mbledhim 2,500 dollarë.

Dhuroni

bottom of page