top of page

Rreth Rrjetit të Hyrjes në Kolegjin Detroit (DCAN)

Rrjeti i Hyrjes në Kolegjin Detroit (DCAN) është një rrjet bashkëpunues midis shkollave lokale, organizatave dhe komunitetit. Misioni i rrjetit është të promovojë arsimin e lartë në Detroit dhe të bëjë një diplomë kolegji ose kredenciale një realitet për studentët në Detroit.

Në mënyrë të veçantë, DCAN shërben si organ koordinues në mbarë qytetin për qasjen në kolegj dhe strategjitë e regjistrimit në Detroit. Ne jemi një rrjet i organizatave - më i madh se çdo program ose iniciativë - duke përdorur ndikimin kolektiv për të lidhur dhe lidhur programet ekzistuese, shkollat, bizneset dhe burimet e komunitetit për të përmirësuar regjistrimin në kolegj dhe shkallët e diplomimit për të gjithë studentët e Detroit.

Qëllimet

Ngjashëm me qëllimet për Shtetin e Miçiganit, Rrjetin e Aksesit të Kolegjit Michigan (MCAN) dhe Detroit Drives Degrees, qëllimi ynë synon që 60% e vendbanimeve të Detroit të arrijnë një formë të arsimit të mesëm deri në 2030.

Misioni

Misioni i DCAN është të rrisë gatishmërinë, regjistrimin dhe arritjet pas sekondare, në mënyrë që të gjithë studentët në Detroit të arrijnë ëndrrat e tyre arsimore.

Shihni Agjendën tonë të Përbashkët dhe Raportin e Ndikimit 2019:

Detroit College Access Network (DCAN) Co
bottom of page