top of page

Më poshtë do të gjeni informacione më të hollësishme për secilin institucion të renditur. Klikoni mbi emrin e shkollës për të parë një dokument PDF që rendit të gjitha azhurnimet në lidhje me shkollën. Secili dokument mund të shkarkohet dhe ruhet për referencë në të ardhmen.

Përditësimet e Pranimeve të Kolegjeve dhe Universiteteve

bottom of page